FFHS vs Pasquotank 29 MarFFHS vs Hertford County 12 AprFFHS vs Manteo 23 AprFFHS vs Currituck 2 MayFFHS vs Cape Hatteras 11 Mar