JV Nighthawks vs Hertford County 8 FebNighthawks vs Hertford County 8 FebNighthawks vs Fairmont 26 Feb