FFHS JV vs Pasquotank 29 MarFFHS JV vs Hertford County 12 AprFFHS JV vs Manteo 23 AprFFHS JV vs Salamanca (NY) 24aprFFHS JV vs Manteo 25 AprFFHS JV vs Currituck County 2 May